Opleidingstraject

De opleiding bij Semper Unitas is n van de pijlers waarop het muzikale niveau van harmonie en tamboerkorps Semper Unitas wordt gebouwd. Er wordt veel in de opleiding van onze leden geïnvesteerd en gelukkig mag Semper Unitas spreken van een grote belangstelling voor deze opleiding.

Eigen, bevoegde docenten (met conservatoriumdiploma) leiden de leerlingen van Semper Unitas op. Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

 

AMV-opleiding

De cursus Algemene Muzikale Vorming wordt geheel in eigen beheer gegeven. De VIO-cursus duurt 1 of 2 jaar en deelname wordt geadviseerd aan jonge leerlingen van de basisschool, groep 4 en 5. Het doel van AMV is om op een speelse manier een aantal belangrijke muzikale basisvaardigheden te leren (o.a. notenlezen, ritmiek) om zo het bespelen van een instrument te vergemakkelijken.


Instrumentale opleiding

Is de AMV-opleiding met goed resultaat afgesloten, dan kan de leerling verder met de instrumentale opleiding: een instrument uit het harmonie-orkest. In principe wordt er gekozen voor klarinet, trompet of slagwerk. Mocht er echter vanuit het orkest behoefte bestaan voor andere instrumenten (zoals dwarsfluit en saxofoon), dan is ook dat in overleg met dirigent en docent mogelijk.


Examens en diploma’s

De muzieklessen worden volgens een landelijk vastgesteld leerplan uitgewerkt en getoetst. Om de twee of drie jaar wordt de muzikale ontwikkeling getoetst door middel van een examen. Bij Semper Unitas is de afspraak gemaakt dat de docent na het 1e lesjaar een bindende uitspraak doet over de voortzetting van muzieklessen.

De muzikale vaardigheid die de leerling bereikt wordt uitgedrukt in een niveau: achtereenvolgens kan een A-, B-, C- en D-diploma behaald worden.

Het examen bestaat uit een theoretische toets, waarvoor de leerling 6 of 7 theorielessen dient te volgen, en een praktische toets.


Samenspelgroepen

Een wezenlijk onderdeel bij de opleiding (tot het B-examen) zijn de samenspelgroepen. Na 2 maanden instrumentale opleiding begint de leerling in samenspelgroep 1. Hier wordt geoefend in het samenspelen van tweestemmige stukjes tot aan gehele orkestpartijen. Na 1 jaar komt de leerling in samenspelgroep 2. Hierin worden de leerlingen voorbereid op deelname aan het opleidingsorkest.


Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest staat repeteert net als de samenspelgroepen, elke week (m.u.v. schoolvakanties). Het is een orkest met volwaardige harmoniebezetting en de laatste stap naar het “grote” harmonieorkest en/of tamboerkorps van Semper Unitas. Zie ook onze opleidingsorkest-pagina.


Aanmelden voor de opleiding

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat, zie onze contactpagina.