Geschiedenis tamboerkorps

De oprichting van het tamboerkorps vond plaats in de zomer van 1962. Er werd begonnen met een grote groep mensen, waar er uiteindelijk ongeveer 15 van overbleven die samen de start van het tamboerkorps van Semper Unitas maakten. Deze leden waren erg trouw, getuige het feit dat ze vrijwel allemaal erg lang lid zijn gebleven van het tamboerkorps.
Jan Derikx was er al snel bij als de latere tamboer-maitre, een taak die hij vele jaren met veel succes heeft volbracht. Wim Bongaerts uit Boxmeer was de 1e instructeur. De repetities vonden plaats in het Patronaat, dat nu De Gouden Leeuw is.
Er werd veel op gehoor nagespeeld, want noten lezen was in die tijd niet echt gebruikelijk. Ook werd er geoefend op een houten plankje met een stuk rubber erop. Hein Huijbers was als afgevaardigde van het bestuur vaak aanwezig op repetities en bij optredens, hij werd dan ook gezien als de vader van het tamboerskorps.
Het eerste optreden had plaats tijdens de carnavalsoptocht van 1963, er werden toen slechts twee marsen gespeeld die telkens herhaald werden om de optocht op te luisteren. Op april 1976 ging het tamboerkorps samen met de Sambeekse schooljeugd naar het bloemendefil op Paleis Soestdijk, destijds op touw gezet door het Oranjecomit. In mei 1980 presenteerden de harmonie en het tamboerkorps zich voor het eerst in haar nieuwe uniformen.
Wim Bongaerts geeft in 1990 de leiding van het tamboerkorps over aan Antoon van Opbergen uit Overloon, die op zijn beurt werd opgevolgd, voor een korte periode, door Liesbeth van Asseldonk uit Vorstenbosch. Zij wordt later weer opgevolgd door de instructeur Pierre Deenen. Onder zijn leiding werden op het internationaal muziekfestival in Roermond maar liefst twee 1e prijzen en de tamboer-matreprijs in de wacht gesleept.
Daarnaheeft Hans Simons de leiding over het korps. Onder leiding van Hans Simons profileert het tamboerkorps zich steeds meer als slagwerkgroep. Dat houdt in dat er steeds meer podiummuziek gemaakt wordt. In de loop der jaren heeft het tamboerkorps deelgenomen aan de diverse concoursen, gildefeesten en festivals, o.a. in Reek, Someren, Liessel, Boxtel en Gennep. Al jaren is het Sambeekse tamboerkorps aanwezig bij de jaarlijkse processie van de Vaart in Boxmeer samen met het Sambeekse Gilde. Ook andere activiteiten van het Gilde van Sambeek worden muzikaal ondersteund door het tamboerkorps. Daarnaast verzorgt het tamboerkorps jaarlijks een optreden tijdens het Kerstconcert.
Vanaf 1 September 2012 stond de slagwerkgroep onder leiding van Bart van Bree tot in 2017 Hans Simons het van hem overnam